czwartek, 28 lipca 2016

Papieskie intencje modlitewne

LIPIEC

Ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone.

Ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.

Słowo na Niedzielę

XVII Niedziela Zwykła

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. (Łk 11,9-10)

© 2001-2016 Parafia Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowie
Designed by Templatka.pl